Нова болница в Сербйна: как да се получи и кой ще се докосне

166

Сербйна е променила правилата на осигурителните вноски за отпуск по болест, както и на базата на бременност, раждане и погребение. От началото на октомври влезе в сила нова версия на процедурата за изчисляване на материалната помощ от фонд "Социално осигуряване"

Какви са иновациите?

Електронното подаване на отчета F4-FSS с TVP бе разширено от възможността за подаване на заявления - изчисления, както и отчети за онлайн плащания. В резултат на това процесът на получаване на финансиране трябва да се ускори.

Новата форма на извлечението-изчисление съчетава всички видове документи, необходими за натрупването на материална помощ. Документът също така беше разширен, като бяха добавени колони за: ползи за жертвите на атомната електроцентрала в Чернобил, застрахователен опит, вид работа на служител и т.н.

Google