Учените са открили нов начин за определяне на рак на черния дроб.

59

Учените от Шанхайския институт по хранене и здраве на Китайската академия на науките са формулирали нов метод за диагностициране на рак на черния дроб, намирайки нови маркери за това заболяване. Подробности за изследванията им са в списанието Genome Medicine.

В това проучване са участвали 375 пациенти с рак на черния дроб, 50 пациенти със здрав черен дроб и 3780 пациенти с други видове онкология. Авторите анализират показателите за метилиране (промени без да нарушават нуклеотидната последователност) на ДНК на доброволци.

В резултат на това учените заключават, че според показателите за метилиране на ДНК в човешката кръв е възможно да се открие ранният стадий на рак на черния дроб. След като създадоха прогнозен модел, който корелира с тези данни, изследователите успяха да проверят дали работят ефективно. Процентът на успех, използващ този алгоритъм, е 92%.

Откриването на китайски специалисти е изключително важно, тъй като ранното диагностициране на рак на черния дроб е сериозен проблем за медицината.

Въпреки че ракът на черния дроб е една от най-честите смъртоносни заболявания в света, повечето диагнози се правят на пациентите само когато ракът вече е станал задълбочено развит.